WWW.DISSERS.RU

    !


c a : B O TO OH OM TE HO O MM I L BBE EHE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

: 1 9 1 2 4.

o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o.

1. HE OTO E ME TO o o o o o o o o o o o A G RA O R H G. o o o o o o = 1.

o o o o _ :

A G R A _ 1 2 4 9 1 _ O R _ 1 2 4 9 1 H G A G 1 2 4 9 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o.

OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o 1 2 o o.. o o o o o o o o o o o o o o o o.. o o o o o :

AG R _ A. o o o o o o o o o o o o o o o o : O R _ _ G AHG.

o o o :

AG R _ A O R _ _G AHG.

o o o o o o o o o. o o o.

o o. o o o o o - o o 10 6 3 9 1 5 2 7 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o o o o o o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 7 3 9 6 2 8 10 4 1.

o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o : A G RA_. A o o o o o o o o o o.

o o.1 H o o :

o o o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 3 9 1 5 2 7 4 8 o o o o. o o o o o o o o o o o o o : 1 - o o. H 1 A o o o o o o o o.

E METHOE O EHE 1 o o o o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X = 10 6 3 9 1 5 2 7 4 8 o o : =.

o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o. o- Y = 3 8 1 5 2 4 10 6 9 7. o o o o o o o :

. o- o o o o 1 o o o o o o o 1 o o 1 o o o o o o o o =. - o 1 o o.. o o o o :

o =. - o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Y = 7 4 1 9 3 2 8 10 5 6 o 1 o 1 = 1 =.

o.

. o o o o o Op . o o o o o o o o o. H o o o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o o o 11 o o o o o o o o.

o o o H o. o o o :

o o o o 1 o o o o o 2 o o :

o o o o o o o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 3 9 1 5 2 7 4 8 o o o o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 H o o o o 5 7 3 9 6 2 8 10 4 1 = o o o o o o o1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

O o o o o o - :

o o o 1 o o a. o = o o o o o - 2 o o o o o o o - o o o a a = = o o o.

o o o o - o o o o o o - o o o o o.

o o = = O o o o o o o o o o o.

OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

O o o - oo o o o o o o o.

o o o o. o o O o o o o : o o.

1 o o 1 o o = o o 2 o o o o o o.

o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o. H o o o o o o o o. o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o. H o o o o - o o o o o o. o o o o o o o o - o o o o o o o o o o o a o o o a o.

o o o o o o o- o o o a. o o o o o o o. o o o o. A o o 1 o o A. o o o o o - o o o o - o o o o.

o.

. o o o. O HE E E T T B O MME I L o o o o o o o o o o o o o o. o o o A. o o o o o 1 l /. o o o o o o o o o o o o o a o 1/a. oo r r. A r o o o ro o.

m l o o. o o o o o o o.

o o o o o o o A o o o o o.

o o o.

A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o E METHOE O EHE o o o o o o o o o o o o. o o o o. o o o o o o o o - o o A r ro o o o o o r m r - o o A o. o o o o m o o o r. o o r o. o o R r. o o omm..

O r o. o o - o o o o o o. - o o o o. a a1... a 1 o o. o o o o o o o o o o o o - o o o o o o o o 1... 1. o o - o o o l. o o o o o o o oai a a o o o o.

i 1... 1 o ai a a o o o.

o io o o o o o o - o o o o o i - o o o A ool lor o o rm o Gro o o o o o o o o o. - o o o o. o - o o :

o o - o o o o o o o o o o r.

o o - o o o o o o o oo o o o r. o o o o o o o o o - o o o o o o o o o o o o r o oo. o o o o. OT o o o o M E E T HOBO o.

o o o o.

o o a o o o o o o. O o o o o o o o o o o o o o o o o.

a a o o o o a...

o o o o o o o o o o 1 a a 1...

OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o o o o.

o o o.

a o o o o o o o - o.

o o o o o o o o o. o o o.

o o o o o o o o o o o 1 2 3 4 5 o o o A = 3 2 5 4 1.

o.

o o o o o H o o :

o o. H 1 2 3 4 o o o a o o o A2 = 5 2 1 4 ool lor o o rm o Gro o o o o 1 o o o 1 2 3 4 A3 = 1 2 3 4 5. o 1 o 4 o o oo o: a.

o o o o o o o o o o o o o. o o.. - o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o. o o o o o o o o o o o E METHOE O EHE ro 1 : o o o m l l o o or r o rm o o - l O. o o o or r o ro - l o 2- m o l. o o o 12. o - o o o o o o o o o m 1.

D l o ro. - o l o 2 o D l o o- m o l o o o o o o a o o o o o o o o 4 o a. - - o o o o o. o :

H o 1 2 3 4 a = 5 4 3 2 o 1 2. - o o o. o o o 1 2 3 4 o o b = 1 3 2 4. o 2.

1 1 = a o = e o o 1 2 2 ro. - o o :

o o o o a o o o o o o o a o o o o.

a a a o o o 12 o o o o o o o o :

o o o oo a o o -1 o o o o o o a-1 = a =.

o a oo o o. A o o o. B E E T T o o o - o o o o o o o o o o o o. ao o o o -... a o o o OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o o. o o. o oo o : = a a a1 o o a o o o o o- o o o o. o :

o o oo ai 1 o oo o ai. - o o 1 o o o a1... a o o o o o oo o o oo o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o. H o o.

o o o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o a a o o 1 o m l l o a o l O a a o o 1 l o - m o l. o a a o a a o o o 1 1. o o o o o o.

o 4 o o o o o o. o o o o o o o o o m 1. o o o 1 2 1 e = a = 1 2 2 :

a a a a o o o 2.

o o o 4 o o oo 1 1 1 1 1 1. o o E METHOE O EHE o o o o o o o o o o. o o o o o o o. o o o o o o o o o o oo o l o o o o o o o O j o rol o o.

o m r o rol. O o o - o o o o o o o. o o. - o o. o o o - o o o o o o o o o. - o o o o o o o o o o o o-o o o o o.

oo : o o o - o o o o o o o o.

o =. o o. O OB HE I L o- O EH o o o o o- o o o o o o o. o o o o A o 1... o - o o : o o o o o o - o o o o o = =... o o o hi 2 hi 1 =. o o - o :

hi n o o- 1 o o o o o o o l o o - o o o o- 2 o - o o o o o o o 1 2... o o A - o o o o 1 o. 2 o o o o o o o o- o o o o o o o o o o o o o o o 1 2... o o o o o o - 4 o : o i-o o - o o o o o o o o o o o o o i -o o - o o o - o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o- o o A o. o o o o o o o o o o - o o o o o o o - o o o o o o o o - o o o o o o o - o o o OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o o - o o o o o o o o o o o o o- o o o o o. o o o o o a a o o 49.

o o o o o o o o o o o o o o o o A o o o o o o o- o o o o - o o o o o. o- o o o A o o o o o- o o o o o o o o o o o o o o o- o o o o o o o o o. 1 4. o - o o o o o o o o o A - o o o o o A : o o o o1 o o o o o o o A o - o o o o o o o - - o o o o o - o o o - o o o o o o o o o 2 o o o o o o - o.

o o o o 2 - o o o o o o o o o o 4 o : o - o o o o o o o o o o o o o - o o o 1 2. o o o o o o o- - o o o o o o o o o o o o o - o o o o. o o o o - o o o o o o o : o o o o o o o- o o o A o o o - o o. o o o o o o - o o o A o o o - o o o - o o o o o - o o o o o o o o- o o o o o- o o o- o A o o o - o o o.

p p.

1.. A.. . o o o..: H 19 9.

2. A o.. o..: H 19.

. o A. ...: H 19.

4. o o. . o. . O o o..: H 19.

E METHOE O EHE A A A.. A A A :

119899,,,, -,,.: (095)939-02-89, : (095)939-11-15 E-mail: MCE@mars.biophys.msu.ru, http://mars.biophys.msu.ru/awse ..., 3, () ().

http://www.iteb.serpukhov.su/rus 1..

.,.. :,,, ".

1..

: . -.

..

. , , ,, , , , - . ..

..

1 .. ..

2 ..

. .

..

.

- .. (8 ).

1 2001.

OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

A A A A.

:

;

;

;

.

1..

2..

3..

4..

5..

6..

,,,,,,.

:

;

;

- -,.

620151,.,.., 9, ( ) : conference@uspu.ru (3432) 51-52-55, 51-10- E METHOE O EHE OBO OTOB TET a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o o o o o o o o. o o o o. o- o o o o - o o. o o o o a o o o o o o o o o o o.

o o o o 4 o o o o o o a1 a o o o 1 o o o- o. H o 1. o o o - o o oo 2 a a o o o o. H o o o o o 4 o o o o 1 o o o 1. o o o - a a o o 1 1 1.

4 o o o o o. O o o o 2 1 2 4 o 1. A o o a a o o.

4 H 1 1 2 3 a1 = 3 1 2 2 a9 a1 a1 2 3 1 2 a2 = 2 3 1 4 4 OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o o o o o o - o o o o o 4. o o o o o o a1 o o : 1 o o o o 2 - o o.

o 1..

1 2 3 o o o o o 3 4 1 2 = (1 3) (2 4) o o o o o o o o.

o o H o o o o o o o o 1 2 3 a1 = 1 2 3 3 1 2 4 = (1 3 2) (4) a1 = 3 1 2 o o o 1 o o o o o o o o o o o 2 1 2 3 a4 = o o.

4 1 3 2.

o - o o o o o : o o o 1 o a1 o a4 o o o o.

2 1 o a1 1 4 o a4 o o o o 2 o a1 2 1 o a4 o 1. o o o 4 4 o a1 4 2 o a4 o o o o o o o o o - :

o o o o o o a9 = aa1 a3 = a6 2 = = a1 a1 a1 a2 o o o a1 a4 o o O oa1 a4. o o o o o o o o o a9 o a o o o 1 2 3 o o o a9 = a1 a4 = 3 4 1 a1 a2 = a0 a3 a4 = a0...

o o o o - o o o o o o : 2 =.

a0 = a0 a9 a2 4 o o o o o o o a1 A o o o o o a1.

A o o a4 o a a o o a a a a9 a9.

o o o o o o o o o o :

1.

O o o - -1 - a = a31 a0 = a01 a9 = aa2 = a1 4 -.

o o a1 a4 o oO o o o o o :

o o o o o o :

1 2 3 a4 a1 = 4 3 2 1 2 3 a0 = 1 2 3 o o o o.

E METHOE O EHE o o o o o o o o o o o o o - o. o o o o o o o o o-.

1 o o - o o o o o o o o o o o o o o o o o o-. o o o o oo - o o a1:

o o o o2 a0 = aa2 = aO o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o oo =. o o o o o o o.

a1 a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o o. o o o a o o 12.

o o o o o o : o o o o o 1 2 3 4 1 2 3 a9 = o o o o o 3 4 1 2 a10 = 1 4 3.

o o o o o o o o o o o o o o o o o.

H o o - a o 1 H o. O o o o 1 2 3 o o o o.

a1 = 3 1 2 2 o o o o o o 1 o o o o o o a2 o o o o.

o o o o a1:

o o o o o- a2 = a1 a1 = a o o o o o o o a1:

.

-1 o 1 a2 = a :

o a1 a a1 a o o o o a1 a a a1 a o o a2 o o a :

a1 a1 a2 a a1 = a1 a2 = aa2 a2 a a o o o o o o o a a a o o o.

a a a a o o o a a a4 a a4 a4 a a o o o o : G1 =.

1 o o A o o o o o o 1 o o o o o.

G2 = G =.

OM TE H E H T MEHT B O OB H.,.

o o. o o o o o o o o o o o o o.

o o o :

a1 aa2 aH o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 24 o o o o o o o 4 2=24 o.

o o o 12 o o o oo o o : 24 12.

o o o. o o o 12 o A o o o o o :

o o 1 2 3 a12 = o 1 3 2 4.

o o A.

O o o o o o o o o o o o- o o o o o o o o o. H o. H o o o o o o o o. O o o o o o o o - o o o 2 o o o o o o - o o o o o. o E METHOE O EHE























2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .